Varumärke

Varumärke
- det som skiljer dig från andra

Anlita föreläsare

Ska ni anordna en konferens, ett seminare eller liknande där ni behöver föreläsare? Var ska man då börja för att hitta rätt föreläsare som passar publiken?

 

Till att börja med är det bra att ställa upp en tydlig bild av vad ert seminarie ska handla om, vilket eller vilka ämnen ska det pratas om? Det är även viktigt att tänka på vilka ni vill vända er mot. Tex om ni har valt varumärke som ert ämne så kan det vara olika föreläsare som passar beroende på om ni vänder er till företag som ska starta upp och välja varumärke, företag som vill komma ut med sitt varumärke eller designers som skapar varumärken. Detta är vitt skilda grupper och genom att välja rätt föreläsare kan ni locka den publiken ni önskar ska komma. 

 

Föreläsare kan vara allt från erfarna föreläsare som har det som ens yrke till en företagare som kommer och berättar om sin erfarenhet. Beroende på vilken budget ni har kan ni välja föreläsare utifrån det. Ska ni tex ha ett litet seminarie för era anställda eller kunder kanske ni har någon av era kunder som utan ersättning gärna kommer och berättar om dennes erfarenheter eller kunskaper i förhoppning om att få sälja in sig själv till de som lyssnar. Vill man ha mer faktabaserade föreläsare och har en tight budget kanske det finns de som går på universitet och vill komma och berätta om sitt ämne mot en mindre ersättning. 

 

Det viktigaste är att tydligt begränsa i ämne och tid för att det ska passa målgruppen och hålla dem intresserade under hela föreläsningen. .